adwokat Marek Kucharski Warszawa
adwokat Marek Kucharski Warszawa
adwokat Marek Kucharski Warszawa

  Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłem aplikację prokuratorską. Po odbyciu aplikacji adwokackiej zostałem wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

   Od wielu lat specjalizuję się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, a także osób zarządzających lub nadzorujących takie podmioty. Moje usługi są doceniane za profesjonalizm i zaangażowanie podczas wykonywania zleconych czynności. Jestem synonimem rzetelności i gwarantem bezpieczeństwa, ponieważ czerpię z kilkunastoletniego doświadczenia, które zdobywałem samodzielnie, również w czasie współpracy z renomowanymi adwokatami i znanymi kancelariami. Nie sposób pominąć faktu, że przez okres 4 lat pełniłem funkcję syndyka w kilkunastu postępowaniach upadłościowych i dzięki temu zdobyłem praktyczną wiedzę o specyfice procedury upadłościowej.

adwokat Marek Kucharski

Kancelaria Adwokacka adwokata Marka Kucharskiego specjalizuje się w:

Prawo upadłościowe oraz Prawo restrukturyzacyjne
  • pomoc prawna dla każdego z uczestników postępowania (wierzyciela, czy dłużnika, a następnie upadłego w przypadku ogłoszenia upadłości) na każdym jego etapie;
  • doradztwo syndykom oraz nadzorcom w procesach dotyczących masy upadłości;
  • kompleksowa obsługa w zakresie upadłości konsumenckiej;
  • rozwiązywanie problemów niewypłacalności przez restrukturyzację, której celem jest zawarcie układu z wierzycielami, a w konsekwencji przetrwanie przedsiębiorcy na rynku.
Nieruchomości
Prawo handlowe 
Odpowiedzialność za szkody na mieniu i osobie
Ochrona dóbr osobistych
Windykacja
Prawo karne gospodarcze i skarbowe
Spory sądowe